Az elektronikus aláírás típusai

elektronikus aláírás típusaiAz elektronikus aláírásról szóló 2001/XXXV számú törvény az elektronikus aláírást létrehozó algoritmusok nyújtotta letagadhatatlanságot bizonyító erőnek feleltette meg. A törvény „minősített” és „fokozott biztonságú” elektronikus aláírást különböztet meg.

Mind a minősített, mind pedig a fokozott biztonságú elektronikus aláírás létrehozására un. Aláíró tanúsítványra van szükség. Az aláíró tanúsítvány a fentieknek megfelelően lehet:

1. Fokozott biztonságú aláírás létrehozásához alkalmas tanusítvány, mely alapján fokozott biztonságú elektronikus aláírás hozható létre. A fokozott biztonságú elektronikus aláírással hitelesített dokumentum magánokirat, azaz egyenértékű bizonyító erővel bír mint a kézzel aláírt, hagyományos módon hitelesített dokumentum.

2. Minősített tanusítvány, amely alapján (un. biztonságos aláírás-létrehozó eszköz segítségével) minősített elektronikus aláírás hozható létre. A minősített elektronikus aláírással hitelesített dokumentum a törvény szerint teljes bizonyító erejű magánokirat, azaz egyenértékű a két tanú vagy közjegyző előtt aláírt hagyományos hitelesítésű dokumentummal.

Az elektronikus számlák kibocsátásához – a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően – mindössze fokozott biztonságú elektronikus aláírásra van szükség.