Digitális aláírás

A digitális hitelesítés jogi hátterét az elektronikus aláírásról szóló 2001/XXXV számú törvény alkotta meg, mely bevezette a „hitelesítés szolgáltatás” fogalmát, teljes nevén az „elektronikus aláírás hitelesítés szolgáltatást”.

Az elektronikus aláírásról szóló törvény alapvető célja, hogy

...megteremtse a hiteles elektronikus nyilatkozattétel, illetőleg adattovábbítás jogszabályi feltételeit az üzleti életben, a közigazgatásban és az információs társadalom által érintett más életviszonyokban.

2001/XXXV számú törvény

elektronikus aláírásMásképpen fogalmazva: lehetővé tegye az – amúgy is jellemzően elektronikusan készülő dokumentumok (szerződések, nyilatkozatok, számlák...stb) – digitális formában történő hitelesítését annak érdekében, hogy mellőzhető legyen a dokumentumok nyomtatása, kézi aláírással történő hitelesítése, a dokumentumok postán vagy faxon történő továbbítása, illetve papír alapon történő hosszútávú megőrzése... stb. Ezen lépések kihagyásávaladigitálisan hitelesített dokumentumok bevezetése, vagyis az elektronikus aláírás használata:

 • költségeinket nagymértékben csökkenti,
 • a dokumentumok célba juttatását rendkívüli módon felgyorsítja,
 • a dokumentumok feldolgozását automatizálhatóvá teszi,
 • a tárolást és visszakereshetőséget jelentősen egyszerűsíti.

Tehát a dokumentumuk digitális hitelesítéséhez elektronikus aláírásra van szükség. Ennek megfelelően az elektronikus aláírásról szóló 2001/XXXV számú törvény lehetőséget teremt bármely

 • természetes személy,
 • jogi személy,
 • jogi személyiség nélküli szervezet,
 • illetve gazdálkodó szervezet

részére, hogy elektronikus aláírással, más néven e-szignóval rendelkezzen.

Ha egy dokumentumot elektronikusan aláírunk, az egyenértékű a hagyományos dokumentumok kézzel történő aláírásával. Az elektronikus aláírással ellátott dokumentumokból tetszőleges mennyiségű másolatot készíthetünk, azok minden egyes példánya hiteles, az eredetivel egyenértékű, illetve bizonyító erejű lesz.

Ahhoz, hogy valaki elektronikus aláírással rendelkezzen egy ún. digitális tanúsítványt kell igényelnie valamely Hitelesítés Szolgáltatótól. A hitelesítés szolgáltató a tanúsítvány kiállítása során ellenőrzi az igénylő személyazonosságát, mivel a szolgáltatónak hitelt érdemlően kell tudni igazolni, hogy az adott elektronikus aláírás valójában kinek az aláírása.

Mit jelent a digitális tanúsítvány?

digitális tanusítványA digitális tanúsítványt legegyszerűbben a tanúsítvány alanyának (Aláíró) elektronikus személyi igazolványaként képzelhetjük el, mely azonosítja, hogy a tanúsítvány alapján létrehozott elektronikus aláírás kinek az aláírása.

A fentieket valamivel pontosabb megfogalmazva, a digitális tanúsítvány egy olyan elektronikus dokumentum, mely hitelt érdemlően bizonyítja a tanúsítvány alanya aláíró- és ellenőrző kulcsának (titkos és nyilvános kulcspár) összetartozását.

Vagyis a részünkre (vagy cégünk részére) kiállított digitális tanúsítványunkkal elektronikus aláírást hozhatunk létre, illetve láthatjuk el dokumentumainkat, melyek eredményeképpen:

 • Dokumentumaink aláírójának személye (vagyis mi magunk) azonosíthatóvá válik.
 • Dokumentumaink sértetlensége ellenőrizhető.
 • A dokumentumok, üzenetek titkosíthatóak.

A digitális tanúsítványok illetve az elektronikus aláírás működésének részletesebb megismeréséhez kérjük olvassa el a Hogyan működik? című fejezetünket.